1312/1997

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1997

Statsrådets beslut om ändring av 9 § statsrådets beslut om vissa stöd till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1997

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet

ändrat 9 § 2 och 4 mom. i statsrådets beslut av den 11 december 1996 om vissa stöd till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1997 (1030/1996) som följer:

9 §
Hektarstödets belopp

Maximibeloppen av stödet för trädgårdsprodukter på friland är följande:

Produkt mk/ha
äpplen 1 970
bär, region A 1 950
bär, region B och C 1 350
lök, region A 8 520
övriga grönsaker, region A 3 450
lök, region B 8 000
övriga grönsaker, region B 3 000
lök, region C 7 560
övriga grönsaker, region C 2 600

Stöd till frilandsträdgårdsproducenter betalas så, att det sammanlagda stödbeloppet för rotfruktproduktionen är högst 9,5 miljoner mark, för den övriga frilandsgrönsaksproduktionen högst 15,5 miljoner mark, för bärproduktionen högst 8,5 miljoner mark och för äppelproduktionen högst 0,8 miljoner mark.Detta beslut träder i kraft den 31 december 1997.

Helsingfors den 22 december 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.