1311/1997

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1997

Statsrådets beslut om ändring av 1 § i statsrådets beslut om skatteverken

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet

ändrat 1 § i sitt beslut av den 3 juli 1997 om skatteverken (651/1997) som följer:

1 §
Skatteverkens namn och tjänsteområden

Följande skatteverk är underställda skattestyrelsen:

1) Nylands skatteverk, vars tjänsteområde utgörs av Nylands förbunds och Östra Nylands förbunds verksamhetsområden,

2) Sydvästra Finlands skatteverk, vars tjänsteområde utgörs av Egentliga Finlands förbunds och Satakunta förbunds verksamhetsområden och landskapet Åland,

3) Sydöstra Finlands skatteverk, vars tjänsteområde utgörs av Södra Savolax landskapskommuns, Sydkarelens förbunds och Kymmenedalens förbunds verksamhetsområden,

4) Savolax-Karelens skatteverk, vars tjänsteområde utgörs av Norra Karelens förbunds och Savolax förbunds verksamhetsområden,

5) Centrala Finlands skatteverk, vars tjänsteområde utgörs av Mellersta Finlands förbunds, Birkalands förbunds, Tavastlands för bunds och Päijät-Häme förbunds verksamhetsområden,

6) Västra Finlands skatteverk, vars tjänsteområde utgörs av Södra Österbottens förbunds, Österbottens förbund ― Pohjanmaan liittos och Mellersta Österbottens förbunds verksamhetsområden,

7) Uleåborgs och Kajanalands skatteverk, vars verksamhetsområde utgörs av Norra Österbottens förbunds och Kainuu förbunds verksamhetsområden,

8) Lapplands skatteverk, vars tjänsteområde utgörs av Lapplands förbunds verksamhetsområde och

9) Koncernskattecentralen, vars tjänsteområde utgörs av hela landet.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999.

Även andra åtgärder som verkställighet av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 1997

Minister
Jouko Skinnari

Konsultativ tjänsteman
Helena Ikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.