1306/1997

Givet i Åbo den 16 maj 1997

Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan

I enlighet med kyrkomötets beslut

upphävs 2 kap. 66 § 1 mom. valordningen för kyrkan av den 8 november 1991 (1056/1993), samt

ändras 2 kap. 66 § 2 mom. som följer:

2 kap.

Prästval och församlingsval

66 §

Gemensamma kyrkofullmäktige skall i maj under valåret i enlighet med 11 kap. 7 § 2 mom. kyrkolagen fastställa fördelningen av antalet mandat i gemensamma kyrkofullmäktige för den kyrkliga samfälligheten på grundval av antalet församlingar i samfälligheten och församlingarnas folkmängd vid årets ingång.


Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1998.

Åbo den 16 maj 1996

På kyrkomötets vägnar


John Vikström ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.