1299/1997

Utfärdat i Helsingfors den 17 december 1997

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om särredovisning av televerksamhetens funktioner

Trafikministeriet har

ändrat 2 § 2 mom., 4 §, 5 § 2 mom. och 10 § 2 mom. i trafikministeriets beslut av den 21 maj 1997 om särredovisning av televerksamheten (472/1997) samt

upphävt 2 § 3 mom. samt 5 § 3, 4, 5 och 6 mom. enligt följande:

2 §
Funktioner och delfunktioner som skall särredovisas

Delfunktioner skall särredovisas enligt vad som bestäms i vederbörande ministeriets anvisningar.


4 §
Befrielse från särredovisning

Ringa funktioner särredovisas enligt vad som bestäms i vederbörande ministeriets anvisningar.

5 §
Bokslut

De särredovisade resultaträkningarna och balansräkningarna görs upp enligt vad som bestäms i vederbörande ministeriets anvisningar.


10 §
Informationens offentlighet

De särredovisade resultaträkningarna och balansräkningarna skall tillställas det vederbörande ministeriet inom en månad från att teleföretagets resultaträkning och balansräkning har fastställts. Särredovisningsprinciper tillställas det vederbörande ministeriet enligt vad som bestäms i vederbörande ministeriets anvisningar.Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998.

Helsingfors den 17 december 1997

Avdelningschef
Vesa Palonen

Överinspektör
Rainer Salonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.