1295/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Lag om Kurjenrahka nationalpark

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Inrättandet av nationalparken

För att skydda en i södra Finland exceptionellt representativ myr- och skogsnatur, för att bevara arterna på myrar och i skogar, som en allmän natursevärdhet och för utfärder, undervisning och forskning inrättas Kurjenrahka nationalpark som är en sådan nationalpark som avses i naturvårdslagen (1096/1996).

2 §
Läge och gränser

I Kurjenrahka nationalpark ingår ca 2 540 hektar statsägda områden som är belägna i Åbo stad samt i Aura, Lemo, Masku, Nousis, Pöytyä, Vahto, Virmo och Yläne kommuner. Nationalparkens gränser har märkts ut med en röd streckad linje på den karta som utgör bilaga till denna lag.

3 §
Hänvisningsbestämmelse

I fråga om Kurjenrahka nationalparken gäller till övriga delar vad som bestäms i naturvårdslagen om nationalparker med undantag för 14 § 1 mom. 6 och 8 punkten samt 15 § 5 och 7 punkten.

4 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

5 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 204/1997
MiUB 12/1997
RSv 192/1997

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Karta

BILAGA, KURJENRAHKA NATIONALPARK, Åbo,Aura,Lemo,Masku,Nousis,Pöytyä,Vahto,Virmo och Yläne, 1044 2,1133 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.