1264/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Lag om ändring av 12 c § lagen om skatteuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/1978) 12 c § 1 mom., sådant det lyder i lag 1547/1992, som följer:

12 c §

Statens andel av samfundsskatten är 57 procent, kommunernas 40 procent och församlingarnas andel 3 procent av den influtna samfundsskatt som skall redovisas till alla dessa skattetagare. De ortodoxa församlingarnas gemensamma andel är 0,08 procent av församlingarnas andel.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Lagen tillämpas första gången vid redovisningarna av samfundsskatt för skatteåret 1998.

RP 102/1997
StaUB 38/1997
RSv 207/1997

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.