1254/1997

Utfärdat i Helsingfors den 17 december 1997

Handels- och industriministeriets beslut om teknologiska utvecklingscentralens avgifter

Handels- och industriministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994, beslutat:

1 §
Avgiftsfria prestationer

Teknologiska utvecklingscentralens avgiftsfria prestationer som avses i 5 § lagen om grunderna för avgifter till staten är:

1) beslut som gäller finansiering av och utanordning i anslutning till forsknings- och produktutvecklingsprojekt samt styrning och rådgivning som sammanhänger med beredningen av dessa,

2) seminarier, utbildningsevenemang, tidningar, broschyrer, guider och annat informationsmaterial i anslutning till informerande om teknologi och presentation av utvecklingscentralens tjänster samt

3) råd, anvisningar och handledning, om dessa förorsakar endast ringa kostnader.

2 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

Prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som skall prissättas på företagsekonomiska grunder är följande prestationer som baserar sig på uppdrag:

1) sakkunnigtjänster,

2) seminarier, utbildningsevenemang och utbildningstjänster som inte sammanhänger med den verksamhet som avses i 1 §,

3) publikationer, undersökningar och utredningar som inte sammanhänger med den verksamhet som avses i 1 §,

4) databas- och datasystemstjänster,

5) användning av lokaler och apparatur, kontorstjänster och uthyrning av bostäder samt

6) kopior och avskrifter.

3 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998.

Helsingfors den 17 december 1997

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Äldre regeringssekreterare
Marja-Leena Rinkineva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.