1219/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Lag om ändring av 7 § lagen om övervakning av förvaltningen av konkursbon

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 7 § 2 mom. lagen den 31 januari 1995 om övervakning av förvaltningen av konkursbon (109/1995) som följer:

7 §

Domstolen kan på konkursombudsmannens ansökan skilja boförvaltaren från hans uppdrag på de grunder som anges i 61 § konkursstadgan. En ny boförvaltare skall vid behov förordnas med iakttagande av 50 eller 51 § konkursstadgan.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

RP 49/1997
LaUB 11/1997
RSv 139/1997

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.