1211/1997

Utfärdat i Helsingfors den 17 december 1997

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om justering av partipriserna på läkemedel

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 3 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 11 december 1997 om ändring av sjukförsäkringslagen (1133/1997) beslutat:

1 §

Läkemedelsprisnämnden skall besluta om justering av partipriserna på läkemedel i följande ordning:

Läkemedelsgrupp Datum då beslut om justering senast skall fattas
J Systemiskt verkande läkemedel mot infektioner 30.06.1998
C Läkemedel vid hjärt- och kärlsjukdomar 31.10.1998
R Läkemedel vid sjukdomar i andningsorganen 31.12.1998
A Läkemedel vid sjukdomar i matsmältningsorganen, ämnesomsättningssjukdomar 31.03.1999
G Läkemedel vid sjukdomar i urin- och könsorgan, könshormoner 31.03.1999
N Läkemedel vid sjukdomar i centrala nervsystemet 30.06.1999
Läkemedelsgrupp Datum då beslut om justering senast skall fattas
B Läkemedel vid blodsjukdomar 30.09.1999
L Antineoplastika och immunsuppressiva läkemedel 30.09.1999
D Läkemedel vid hudsjukdomar 30.09.1999
H Hormonpreparat för systemiskt bruk med undantag av könshormoner 30.09.1999
M Läkemedel vid sjukdomar i stöd- och rörelseorganen 31.12.1999
S Läkemedel vid öron och ögonsjukdomar 31.12.1999
P Läkemedel vid parasitsjukdomar 31.12.1999
V Varia 31.12.1999
2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998.

Helsingfors den 17 december 1997

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Äldre regeringssekreterare
Anja Kairisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.