1198/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Lag om ändring av 5 § kommunallagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kommunallagen av den 17 mars 1995 (365/1995) 5 § 1 mom., som följer:

5 §
Kommunens namn

Beslut om ändring av kommunens namn fattas av fullmäktige. Innan beslut fattas skall ett utlåtande i ärendet inhämtas hos forskningscentralen för de inhemska språken. Vederbörande ministerium skall utan dröjsmål underrättas om namnändringen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 135/1997
FvUB 24/1997
RSv 213/1997

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.