1189/1997

Utfärdat i Helsingfors den 18 december 1997

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om vissa stöd under övergångsperioden till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1998

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet

ändrat 6 § i sitt beslut av den 10 december 1997 (1144/1997) som följer:

6 §
Beloppet av produktionsstöd för mjölk

Produktionsstöd betalas 1.1.―31.3.1998, nämnda dagar medräknade, till följande belopp för mjölk som producenterna har sålt för marknadsföring eller som har sålts direkt till konsumenterna:

Region mk/kg
Yttre skärgården, regionerna A och B 0,52
Åland, utom yttre skärgården 0,50
Regionerna A och B, utom Åland och yttre skärgården 0,40
Yttre skärgården, region C 0,27
Region C, utom yttre skärgården 0,19

I ovan nämnda belopp av produktionsstödet ingår 0,02 mk/kg i ersättning för anpassningen av producenternas referenskvantiteter för mejerimjölk till landskvoten.

Produktionsstöd betalas 1.4.―31.12.1998, nämnda dagar medräknade, till följande belopp för mjölk som producenterna har sålt för marknadsföring eller som har sålts direkt till konsumenterna:

Region mk/kg
Yttre skärgården, regionerna A och B 0,52
Åland, utom yttre skärgården 0,48
Regionerna A och B, utom Åland och yttre skärgården 0,38
Yttre skärgården, region C 0,27
Region C, utom yttre skärgården 0,17

Mellan den 1 april och den 31 mars följande år, de nämnda dagarna inberäknade, kan produktionsstöd betalas till producenten för hela den producerade mjölkmängden, dock inte till den del i rådets förordning (EEG) nr 3950/92 avsedd tilläggsavgift har betalts för mjölken.

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om kvalitetskraven för mjölk och om när mjölken anses ha sålts för marknadsföring, om det stöd som betalas i samband med direktförsäljning samt om omvandling av stödet till stöd per liter.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998.

Helsingfors den 18 december 1997

Minister
Antti Kalliomäki

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.