1179/1997

Utfärdat i Helsingfors den 17 december 1997

Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid förvaltningsnämnden för Sveaborg

Undervisningsministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) beslutat:

1 §

De övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och vilka förvaltningsnämnden för Sveaborg prisätter på företagsekonomiska grunder är

1) beställd konsultation och sakkunnigservice,

2) överlåtelse till utomstående av bostadslägenheter lokaler, områden och utrustning,

3) publikationer och andra trycksaker avsedda för försäljning,

4) fotokopior och andra kopior,

5) andra beställda prestationer.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998 och gäller till den 31 december 2000.

Helsingfors den 17 december 1997

Minister
Claes Andersson

Kulturråd
Pekka Pekkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.