1155/1997

Given i Helsingfors den 11 december 1997

Förordning om ändring av 2 och 5 § förordningen om beviljande och utbetalning av ekonomiskt stöd efter avliden person som varit anställd hos staten

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

upphävs 5 § i förordningen den 23 december 1976 om beviljande och utbetalning av ekonomiskt stöd efter avliden person som varit anställd hos staten (1044/1976), sådan den är i förordningen 344/1980, samt

ändras 2 § 3 mom. som följer:

2 §

Statskontoret skall när ett i 1 § avsett stöd betalas till en omyndig underrätta förmyndarnämnden på den omyndiges hemort.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Helsingfors den 11 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.