1144/1997

Rättelser till förordningen.

Utfärdat i Helsingfors den 10 december 1997

Statsrådets beslut om vissa stöd under övergångsperioden till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1998

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 3 § 1 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1343/1996), sådant det lyder i lag 988/1995, beslutat:


Helsingfors den 10 december 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Heimo Hanhilahti

Statsrådets beslut Nr 1144

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.