1143/1997

Utfärdat i Helsingfors den 12 december 1997

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSMb om främmande ämnen i animaliska livsmedel (beslut om främmande ämnen) 28/VLA/1997 12.12.1997 1.1.1998

Beslutet har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Beslutet kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinäroch livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

Rådets direktiv 96/22/EY, EYVL nr L 125, 23.5.1996, s. 3, rådets direktiv 96/23/EY, EYVL nr L 125, 23.5.1996, s. 10, rådets direktiv 86/363/ETY, EYVL nr L 221, 7.8.1986, s. 43, rådets direktiv 93/57/ETY, EYVL nr L 211, 23.8.1993, s. 1, rådets direktiv 94/29/EY, EYVL nr L 189, 23.7.1994, s. 67, rådets direktiv 95/39/EY, EYVL nr L 197, 22.8.1995, s. 29, rådets direktiv 96/33/EY, EYVL nr L 91/493/ETY; EYVL nr L 268 24.9.1991, s. 15, rådets direktiv 97/41/EY; EYVL nr L 184, 12.7.1997, s. 33, rådets direktiv 97/61/EY; EYVL nr L 295, 29.10.1997, s. 35, kommissionens beslut 93/351/ETY, EYVL nr L 144, 16.6.1993, s. 23

Helsingfors den 12 december 1997

Avdelningschef
Saara Reinius

Yngre regeringssekreterare
Maija Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.