1136/1997

Given i Helsingfors den 11 december 1997

Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 5 § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 22 november 1996 om temporär ändring av 5 § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (899/1996) som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och gäller till och med den 31 december 1998.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 175/1997
ShUB 25/1997
RSv 198/1997

Helsingfors den 11 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.