1127/1997

Given i Helsingfors den 11 december 1997

Förordning om ändring av förordningen om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetråds beslut om Angola

På föredragning av utrikesministern

ändras 1 § och 2 § 1 mom. förordningen den 1 oktober 1993 om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetråds beslut om Angola (848/1993) samt

fogas till förordningen en ny 2 a § som följer:

1 §

För uppfyllande av Finlands förpliktelser till följd av resolutionerna 864 (1993) och 1127 (1997), vilka Förenta Nationernas säkerhetråd antog den 15 september 1993 respektive den 28 augusti 1997, inskränker Finland de ekonomiska relationerna med Angola i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

2 §

Det är förbjudet att till Angola sälja eller överlåta vapen och militär materiel, inbe-gribet skjutvapen, ammunition, militärfordon och militär utrustning samt reservdelar till dessa.


2 a §

Om inskränkningar av de ekonomiska relationerna med Angola gäller dessutom vad som är bestämt därom i rådets förordning (EG) nr 2229/97 om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Angola för att få "União Nacional para a Indpendência Total de Angola" (Unita) uppfylla sina skyldigheter i fredsprocessen.


Denna förordning träder i kraft den 17 december 1997.

Helsingfors den 11 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.