1123/1997

Utfärdat i Helsingfors den 2 december 1997

Inrikesministeriets beslut om förhöjning av parkeringsbot

Inrikesministeriet har med stöd av 7 § lagen den 3 april 1970 om parkeringsbot, sådant detta lagrum lyder ändrat genom lag av den 20 april 1990 (353/1990), beslutat, att parkeringsboten från och med den 1 decem ber 1997 utgör 200 mark i Esbo stad, 180 mark i Joensuu stad, 170 mark i Träskända stad, 150 mark i Kajana stad, 150 mark i Kouvola stad, 180 mark i Lahtis stad, 200 mark i Tammerfors stad och 200 mark i Vanda stad.

Helsingfors den 2 december 1997

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Polisöverinspektör
Esko Ruokonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.