1120/1997

Given i Helsingfors den 11 december 1997

Lag om ändring av lagen om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda exportkrediter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 december 1996 om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda exportkrediter (1136/1996) lagens rubrik, 1 § 1 och 2 mom. samt 5 § som följer:

Lag

om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda export- och fartygskrediter

1 §
Verksamhetsområde och uppgifter

Syftet med ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda export- och fartygskrediter, nedan bolaget, är att enligt denna lag främja och utveckla finansieringen av export från Finland samt fartygsleveranser genom att administrera i första hand ett ränteutjämningssystem som hänför sig till den offentligt understödda kreditgivningen.

Bolaget har i uppgift att med kreditinstitut och finansiella institut som avses i lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter ingå ränteutjämningsavtal som hänför sig till den offentligt understödda kreditgivningen och att mellan statskontoret och kreditinstituten eller de finansiella instituten förmedla räntestöd som skall betalas med statliga medel och räntegottgörelse som skall betalas till staten samt att sköta övriga uppgifter som sammanhänger med administreringen av ränteutjämningssystemet.


5 §
Statens ansvar

Staten svarar för det räntestöd som skall betalas till kreditinstitut och finansiella institut med stöd av de ränteutjämningsavtal som bolaget har ingått med kreditinstitutet eller det finansiella institutet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 147/1997
EkUB 27/1997
RSv 181/1997

Helsingfors den 11 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.