1116/1997

Given i Helsingfors den 11 december 1997

Lag om överlåtelse av vissa statliga läroanstalters fastigheter till vissa samkommuner

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Undervisningsministeriet bemyndigas att på de villkor som ministeriet bestämmer och utan vederlag till vissa samkommuner överlåta de i 1 och 2 punkten nämnda statliga läroanstalternas fastigheter jämte byggnader:

1) ett outbrutet område på ca 5 200 kvadratmeter av tomten nr 1 i kvarteret 1604 och ett outbrutet område på 30 kvadratmeter av tomten nr 3 i kvarteret 1604, vilka fogas till tomten nr 8 som bildas i kvarteret 1604 i stadsdelen Penttilä (16) i Joensuu stad, samt

2) ett outbrutet område på ca 24 500 kvadratmeter av tomten nr 1 i kvarteret 1 i stadsdelen 30 i Vasa stad.

2 §

I fråga om överlåtelse av sådana markområden och byggnader som avses i denna lag, ändring av ändamålet, avslutande av verksamheten samt ersättning för förstörelse eller skadegörelse på egendom som avses i denna lag iakttas vad som bestäms i 44 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/1992).

3 §

Denna lag träder i kraft den 18 december 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 195/1997
StaUB 31/1997
RSv 176/1997

Helsingfors den 11 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.