1111/1997

Given i Helsingfors den 11 december 1997

Förordning om ändring av 58 § förordningen om yrkesundervisningsanstalter

På föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 30 april 1987 om yrkesundervisningsanstalter (491/1987) 58 § 2 och 3 mom., av dessa lagrum 3 mom. sådant det lyder i förordning 795/1995, som följer:

58 §

Behörig som lektor (yrkesämnen) för att meddela arbetsundervisning är också den som före utgången av 1995 har avlagt teknikerexamen eller genomgått närmast motsvarande utbildning på ett för tjänsten eller befattningen lämpligt utbildningsområde samt genomgått den lärarutbildning som undervisningsministeriet föreskrivit och förvärvat minst tre års praktisk erfarenhet på motsvarande område.

Behörig som lektor (yrkesämnen) är en arbetslärare enligt 1 och 2 mom. som före utgången av 1998 har slutfört de tilläggsstudier som undervisningsministeriet föreskrivit. Dessa studier skall ha inletts senast 1995.Denna förordning träder i kraft den 12 december 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 11 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.