1110/1997

Given i Helsingfors den 5 december 1997

Förordning om att lagen om upphävande av vissa stadganden i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 7/94 om ändring av protokoll 47 och vissa bilagor till EES-avtalet och om tillämpningen av beslutet träder i kraft i fråga om 5 § i lag 530/1994

På föredragning av miljöministern föreskrivs med stöd av lagen om upphävande av vissa stadganden i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 7/94 om ändring av protokoll 47 och vissa bilagor till EES-avtalet och om tillämpningen av beslutet (1105/1995) som följer:

1 §

Lagen om upphävande av vissa stadganden i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 7/94 om ändring av protokoll 47 och vissa bilagor till EES-avtalet och om tillämpningen av beslutet träder i kraft den 15 december 1997 i fråga om 5 § i lag 530/1994.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 15 december 1997.

Samtidigt upphävs statsrådets beslut den 29 september 1994 om tillsättande av behörigt organ som avses i rådets förordning om ett gemenskapsprogram för tilldelning av miljömärke (863/1994).

Helsingfors den 5 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.