1103/1997

Given i Helsingfors den 5 december 1997

Lag om ändring av 19 § lagen om konsolidering av kommuners ekonomi och om kommunutredning

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen föreskriver,

ändras i lagen den 15 juli 1994 om konsolidering av kommuners ekonomi och om kommunutredning (658/1994) 19 § som följer:

19 §
Ikraftträdande och tillämpning

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1994 och gäller till och med den 31 december 1998.

På en kommun som har beviljats räntestöd eller konsolideringslån eller där beslut har fattats om inledande av kommunutredning tillämpas denna lag även efter den 31 december 1998, tills kommunen har betalt tillbaka räntestöds- och konsolideringslånetillgodohavanden enligt 5 och 7 § till staten eller kommunutredningen har avslutats.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 134/1997
FvUB 18/1997
RSv 167/1997

Helsingfors den 5 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.