1100/1997

Utfärdat i Helsingfors den 9 december 1997

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om transportabla gasbehållare

Handels- och industriministeriet har

ändrat 6 § 2 mom. i handels- och industriministeriets beslut av den 18 augusti 1978 om transportabla gasbehållare (641/1978), sådant det lyder i beslut 1193/1995, som följer:

6 §

Vid registrering av en sådan gasbehållare som avses i 1 mom. och vid upprätthållandet av registret skall iakttas vad som bestäms i 15 och 15 a § förordningen om tryckkärl (549/1973).


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998.

Ett besiktningsorgan som har varit verksamt som sådant besiktningsorgan som avses i handels- och industriministeriets beslut om transportabla gasbehållare innan detta beslut trädde i kraft får utan särskilt godkännande vara verksamt som ett sådant besiktningsorgan till utgången av år 1998.

Helsingfors den 9 december 1997

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Överinspektör
Tapani Koivumäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.