1094/1997

Given i Helsingfors den 5 december 1997

Förordning om ändring av 60 § förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier

På föredragning av handels- och industriministern

ändras i förordningen den 3 augusti 1990 om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (682/1990) 60 §, sådant det lyder i förordning 1173/1995, som följer:

60 §
Besiktningsorgan

I denna förordning och i de bestämmelser som utfärdats med stöd av den avses med besiktningsorgan ett av säkerhetsteknikcentralen godkänt besiktningsorgan.

Vid godkännandet av ett besiktningsorgan iakttas i tillämpliga delar vad som i 3 a―3 e § naturgasförordningen (1058/1993) bestäms om godkännande av besiktningsorgan.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Ett besiktningsorgan som har verkat som ett sådant besiktningsorgan som avses i förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier innan denna förordning träder i kraft får utan särskilt godkännande verka som ett sådant besiktningsorgan till utgången av 1998.

Helsingfors den 5 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.