1089/1997

Given i Helsingfors den 5 december 1997

Förordning om ändring av förordningen om mätteknikcentralen

På föredragning av handels- och industriministern

ändras i förordningen den 12 april 1991 om mätteknikcentralen (678/1991) 9 och 10 §, av dessa lagrum 9 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1377/1994, som följer:

Behörighetskraven för och besättande av tjänsterna samt antagande av personal i arbetsavtalsförhållande
9 §

Av direktören krävs högre högskoleexamen, god förtrogenhet med centralens verksamhetsområde, i praktiken visad ledarförmåga samt ledarerfarenhet.

Av chefen för en resultatenhet som är direkt underställd direktören krävs högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga och god förtrogenhet med det uppgiftsområde som hör till tjänsten.

10 §

Direktören utnämns av republikens president på framställning av statsrådet.

Den övriga personalen utnämns eller anställs av direktören om inte något annat bestäms i arbetsordningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

När en sådan tjänst besätts som har förklarats ledig eller om vilken har meddelats att den är vakant innan denna förordning trädde i kraft, iakttas bestämmelserna i 9 och 10 § denna förordning sådana de lydde när denna förordning trädde i kraft.

Helsingfors den 5 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.