1060/1997

Given i Helsingfors den 28 november 1997

Lag om ändring av 5 § lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/1969) 5 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1485/1995, som följer:

5 §

Beträffande arbetsinkomst och till pension berättigande tid som avses i denna lag tillämpas på motsvarande sätt vad som i lagen om pension för arbetstagare bestäms om lön och till pension berättigande tjänstgöringstid. Vid tillämpningen av 5 § 1 mom. 1 punkten lagen om pension för arbetstagare beaktas endast fulla till pension berättigande månader.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 202/1997
ShUB 22/1997
RSv 180/1997

Helsingfors den 28 november 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.