1034/1997

Utfärdat i Helsingfors den 6 november 1997

Inrikesministeriets beslut om försöksnödcentralers avgiftsbelagda prestationer

Inrikesministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) beslutat:

1 §

Sådana prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som de i lagen om försök med nödcentraler (1257/1993) avsedda nödcentralerna prissätter enligt företagsekonomiska grunder är mottagning och förmedling av alarm från system för automatisk fastighetsövervakning samt upprätthållande av beredskap hos den utrustning och den programvara som behövs för mottagningen av alarm.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 6 november 1997

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Överinspektör
Ulla Kumpulainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.