1028/1997

Given i Helsingfors den 21 november 1997

Lag om temporär ändring av Folkpensionsanstaltens finansiering 1998

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Utan hinder av vad 1 § 1 mom. mervärdesskattelagen (1501/1993) bestämmer om mervärdesskattetagare skall, enligt vad som bestäms i denna lag, till Folkpensionsanstalten 1998 av intäkterna av mervärdesskatten redovisas 2 400 miljoner mark.

2 §

Folkpensionsanstaltens andel av mervärdesskatten redovisas kalendermånadsvis. Varje kalendermånad redovisas 1/12 av det belopp som nämns i 1 §.

3 §

De månatliga posterna skall redovisas den dag försäkringspremierna enligt lagen om skatteuppbörd (611/1978) redovisas till Folkpensionsanstalten.

4 §

De redovisningar som avses i denna lag och den därtill anslutna utanordningen sköts av skattestyrelsen eller, på dess förordnande, av skatteverket.

5 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Lagen tillämpas på den mervärdesskatt som redovisas till Folkpensionsanstalten för 1998.

RP 103/1997
StaUB 21/1997
RSv 148/1997

Helsingfors den 21 november 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.