1021/1997

Given i Helsingfors den 21 november 1997

Förordning om ändring av 4 och 67 a § förordningen om verkställighet av bötesstraff

På föredragning av justitieministern

ändras i förordningen den 23 maj 1969 om verkställighet av bötesstraff (321/1969) 4 § 1 mom. och 67 a §, sådana dessa lagrum lyder i förordning 70/1997, som följer:

4 §

Meddelandena om beslut och avgörandena i strafforderärenden skall sändas till rättsregistercentralen. Meddelandena om avgöranden i strafforderärenden skall sändas in även i det fall att den som utfärdar strafforder har ansett att strafforder inte kan utfärdas i saken.


67 a §

Rättsregistercentralen skall i enlighet med justitiekanslerns anvisningar månatligen tillsända justitiekanslern de kopior av meddelanden om beslut som behövs för övervakningen av ådömande och verkställighet av straff. Uppgifter om böter som dömts ut genom strafforder skickas till riksåklagarämbetet enligt riksåklagarens anvisningar.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1997.

Helsingfors den 21 november 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.