1000/1997

Given i Helsingfors den 21 november 1997

Lag om upphävande av 11 § lagen om djursjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i lagen den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980) 11 §, sådan den lyder i lag 809/1992.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

RP 124/1997
ShUB 15/1997
RSv 129/1997

Helsingfors den 21 november 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.