998/1997

Utfärdat i Helsingfors den 14 november 1997

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av 2 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om bidrag för förtida slakt av kalvar

Jord- och skogsbruksministeriet har

ändrat 2 § 3 mom. i sitt beslut av den 9 januari 1997 om bidrag för förtida slakt av kalvar (21/1997) som följer:

2 §

Kalven skall utan avbrott ha hållits på en lägenhet i Finland minst de 90 dagar som föreskrivs i artikel 50 i den förordning från kommissionen som nämns i 1 mom. Kalven kan under dess djurhållningsperiod ha hållits på flera i Finland belägna lägenheter än en.Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

1) Rådets förordning (EEG) nr 805/68, EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 24
2) Rådets förordning (EG) nr 2222/96, EGT nr L 296, 21.11.1996, s. 50
3) Kommissionens förordning (EEG) nr 3886/92, EGT nr L 391, 31.12.1992, s. 20
4) Kommissionens förordning (EG) nr 2311/96, EGT nr L 313, 3.12.1996, s. 9
5) Kommissionens förordning (EG) nr 18/97, EGT nr L 5, 9.1.1997, s. 17
6) Kommissionens förordning (EG) nr 200/97, EGT nr L 31, 1.2.1997, s. 62
7) Kommissionens förordning (EG) nr 616/97, EGT nr L 94, 9.4.1997, s. 8
8) Kommissionens förordning (EG) nr 1279/97, EGT nr L 175, 3.7.1997, s. 8

Helsingfors den 14 november 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.