996/1997

Utfärdat i Helsingfors den 12 november 1997

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om de krav som ställs på EEG-typgodkännande av traktorer

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 10 § statsrådets beslut om EEG-typgodkännande av traktorer (1412/1993) beslutat:

1 §

EEG-typgodkännande av traktorer utförs enligt kraven i följande direktiv:

1) rådets direktiv 74/151/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa delar och egenskaper hos jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 82/890/EEG och kommissionens direktiv 88/410/EEG;

2) rådets direktiv 74/152/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 82/890/EEG och kommissionens direktiv 88/412/EEG;

3) rådets direktiv 74/346/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om backspeglar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 82/890/EEG;

4) rådets direktiv 74/347/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om siktfältet och vindrutetorkare för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 79/1073/EEG och rådets direktiv 82/890/EEG;

5) rådets direktiv 75/321/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om styrinrättningen på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 82/890/EEG och kommissionens direktiv 88/411/EEG;

6) rådets direktiv 75/322/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om dämpning av radiostörningar som orsakas av gnisttändningsmotorer i jordbrukseller skogsbrukstraktorer med hjul sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 82/890/EEG;

7) rådets direktiv 76/432/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 82/890/EEG och kommissionens direktiv 96/63/EG;

8) rådets direktiv 76/763/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om passagerarsäten på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 82/890/EEG;

9) rådets direktiv 77/311/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om bullernivån på fö-rarplatsen i hjulburna jordbruks- eller skogstraktorer sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 82/890/EEG och enligt vad som bestäms om genomförandet av artikel 2, i kommissionens beslut 96/627/EG;

10) rådets direktiv 77/536/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skyddsbågar för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 89/680/EEG och så att Finland har beteckningen 17 i bilaga 6;

11) rådets direktiv 77/537/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från motorer som används i jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 82/890/EEG;

12) rådets direktiv 78/764/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förarsätet på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 82/890/EEG samt kommissionens direktiv 83/190/EEG och 88/465/EEG och så att Finland har beteckningen 17 i punkt 3.5.2.1 i bilaga 2;

13) rådets direktiv 78/933/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om installationen av belysnings- och ljussignalanordningar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 82/890/EEG;

14) rådets direktiv 79/532/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av delar för belysningsoch ljussignalanordningar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 82/890/EEG;

15) rådets direktiv 79/533/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kopplingsanordningen och backväxeln på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul sådant det lyder ändrant genom rådets direktiv 82/890/EEG;

16) rådets direktiv 79/622/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skyddsbågar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (statisk provning) sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 82/953/EEG och 88/413/EEG och så att Finland har beteckningen 17 i bilaga 6;

17) rådets direktiv 80/720/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förarutrymme, tillträde till förarplats samt dörrar och fönster på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 82/890/EEG och kommissionens direktiv 88/414/EEG;

18) rådets direktiv 86/297/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kraftuttagen på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul samt skydd av dessa uttag;

19) rådets direktiv 86/298/EEG om baktill monterade skyddsbågar på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 89/682/EEG och så att Finland har beteckningen 17 i bilaga 6;

20) rådets direktiv 86/415/EEG om montering, placering, manövrering och märkning av manöverorgan på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul;

21) rådets direktiv 87/402/EEG om skyddsbågar monterade framför förarsätet på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 89/681/EEG och så att Finland har beteckningen 17 i bilaga 7;

22) rådets direktiv 89/173/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa delar och egenskaper på jordbrukseller skogsbrukstraktorer med hjul så att Finland har beteckningen 17 i punkt 5.4.1 i bilaga 3 A och i punkt 2.1.3 i bilaga 5.

2 §

Ett EEG-typgodkännande får beviljas en traktor med avvikelse från bestämmelserna om dragkrok i direktiv 89/173/EEG, förutsatt att dragkroken uppfyller kraven enligt standard ISO 6489―1, och med avvikelse från bestämmelsen om dimbaklyktornas funktion i direktiv 78/933/EEG också i de fall då dimbaklyktorna fungerar samtidigt med fjärrljus. Avvikelsen antecknas i typgodkännandeintyget.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 december 1997.

Genom detta beslut upphävs arbetsministeriets beslut den 13 maj 1994 om EEG-typgodkännande av traktorer (356/1994).

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Kommissionens direktiv96/63/EG; EGT Nr L 253, 5.10.1996, s. 13
Kommissionens beslut 96/627/EG; EGT Nr L 282, 1.11. 1996, s. 72

Helsingfors den 12 november 1997

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Konsultativ tjänsteman
Leo Suomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.