992/1997

Given i Helsingfors den 14 november 1997

Lag om ändring av 45 kap. 25 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen 45 kap. 25 §, sådan den lyder i lag 321/1983, som följer:

45 kap.

Om militära brott

25 §

En krigsman som avtjänar arreststraff och som olovligen avlägsnar sig från arresten eller bryter mot en därtill hörande utegångsbegränsning, eller en krigsman som utstår utegångsförbud som tillrättavisning eller utegångsstraff och som bryter mot utegångsbegränsningen skall, om strängare straff för gärningen inte föreskrivs på något annat ställe, för verkställighetsförseelse dömas till disciplinstraff.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 40/1997
LaUB 13/1997
RSv 140/1997

Helsingfors den 14 november 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.