963/1997

Utfärdat i Helsingfors den 6 oktober 1997

Skattestyrelsens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott

Skattestyrelsen har med stöd av 6 § 2 mom. lagen om förskottsuppbörd av den 20 december 1996 (1118/96) beslutat:

1 §

Förskott fastställs inte, om dess belopp skulle vara mindre än 1 000 mark.

2 §

Förskott uppbärs, beroende på förskottets storlek, i två eller flera rater som följer:

Förskottsbelopp som uppbärs mk Antal uppbördsrater Uppbördsmånader
1 000—3 000 2 mars och september
över 3 000 men högst 10 000 3 februari, juli och november
över 10 000 men högst 60 000 6 februari, april, juni, augusti, oktober och december
över 60 000 12 januari—december
3 §

Beslutet gäller inte förskott, som uppbärs av samfund som avses i 3 § inkomstskattelagen och av samfällda förmåner som avses i 5 § inkomstskattelagen.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 november 1997.

Beslutet tillämpas vid uppbörd av förskott från och med år 1998.

Helsingfors den 6 oktober 1997

Generaldirektör
Pekka Ruuhonen

Överinspektör
Irma Korpela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.