956/1997

Utfärdat i Helsingfors den 15 oktober 1997

Arbetsministeriets beslut om ändring av arbetsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer inom arbetsförvaltningen

Arbetsministeriet har

ändrat 1 § 2 mom., 2 § 1 mom. i sitt beslut av den 9 mars 1995 om avgiftsbelagda prestationer inom arbetsförvaltningen (331/1995) samt avgiftstabellen i bilagan till beslutet som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Med arbetsförvaltningen avses i detta beslut arbetsministeriet, riksförlikningsmännens byrå i anslutning till arbetsministeriet, distrikts- och lokalförvaltningen för arbetskraftsärenden, arbetskraftsinstitutet samt arbetsrådet.

2 §
Offentligrättsliga prestationer

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och för vilka avgifter uppbärs enligt självkostnadsvärde är

1) registrering av personalfonder och stadgeändringar,

2) andra ändringar i personalfondsregistret än sådana som nämns i 1 punkten, samt

3) utdrag ur personalfondsregistret.Detta beslut träder i kraft den 31 oktober 1997.

Helsingfors den 15 oktober 1997

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Yngre regeringssekreterare
Heidi Haapanen

AVGIFTSTABELLOFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER TILL FASTA PRISER INOM ARBETSFÖRVALTNINGEN

Personalfondsregistret Avgift/mk
1. Registrering av personalfond 1 400
2. Registrering av personalfonds stadgeändring 1 000
3. Annan ändring i personalfondsregistret 200
4. Utdrag ur personalfondsförteckningen 60
5. Utdrag ur personalfondsförteckningen och stadgarna 120

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.