950/1997

Given i Helsingfors den 24 oktober 1997

Förordning om ikraftträdande av tilläggsprotokoll 1 om ändring av konventionen för förenhetligande av vissa regler rörande internationell luftbefordran

På föredragning av utrikesministern föreskrivs:

1 §

Det i Montreal den 25 september 1975 uppgjorda tilläggsprotokollet 1 om ändring av den i Warszawa den 12 oktober 1929 undertecknade konventionen för förenhetligande av vissa regler rörande internationell luftbefordran (FördrS 26/1937), vilket republikens president ratificerat den 23 maj 1980 och beträffande vilket ratifikationsin strumentet deponerats hos Republiken Polens regering den 17 juni 1980, är i kraft från den 15 februari 1996 så som därom överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 29 oktober 1997.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 75/1997)

Helsingfors den 24 oktober 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.