923/1997

Given i Helsingfors den 9 oktober 1997

Förordning om ändring av 3 b § förordningen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras i förordningen den 31 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1583/1994) 3 b §, sådan den lyder i förordning 231/1996, som följer:

3 b §

Sådan inkomst av gårdsbruksenheten som avses i artikel 5.1 a andra stycket i EG:s strukturförordning är alla lantbruksföretagarens inkomster av sådant jordbruk som avses i 2 § samt inkomst av sådan annan verksamhet som avses i nämnda punkt i EG:s strukturförordning, om verksamheten har bedrivits på gårdsbruksenheten. Som inkomst av gårdsbruksenheten räknas också sådan inkomst som lantbruksföretagaren får av arbete i en sammanslutning som förädlar eller marknadsför produkter som producerats i verksamhet som avses i 2 §. Detta förutsätter att lantbruksföretagaren äger sammanslutningen tillsammans med andra lantbruksföretagare.


Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1997. Förordningen tillämpas om avträdelsen sker eller, då stödet betalas med stöd av 21 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994), ett villkorligt beslut enligt nämnda paragraf söks efter att denna förordning har trätt i kraft.

Helsingfors den 9 oktober 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.