916/1997

Given i Helsingfors den 3 oktober 1997

Förordning om ändring av naturvårdsförordningen

På föredragning av miljöministern

fogas till naturvårdsförordningen av den 14 februari 1997 (160/1997) en ny 23 a § som följer:

6 kapitel

Särskilda bestämmelser

23 a §
Godkända gränsövergångsställen vid import och export av individer av hotade arter

De i 44 a § naturvårdslagen avsedda gränsövergångsställena vid import från eller export till länder utanför Europeiska gemenskapen (tredje länder) av sådana djur eller delar eller avledningar av dem som avses i rådets förordning (EG) nr 338/97 om skydd av vilda växter och djur genom reglering av handeln med dem är

1) Helsingfors hamn;

2) Helsingfors-Vanda flygstation;

3) Vaalimaa;

4) Kilpisjärvi;

5) Raja-Jooseppi.

De i 44 a § naturvårdslagen avsedda gränsövergångsställena vid import från eller export till tredje länder av växter eller delar eller avledningar av dem som avses i den förordning som nämns i 1 mom. är

1) Helsingfors hamn;

2) Helsingfors-Vanda flygstation;

3) Åbo;

4) Vaalimaa.


Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1997.

Helsingfors den 3 oktober 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.