915/1997

Given i Helsingfors den 3 oktober 1997

Förordning om ändring av 7 § förordningen om arbetsministeriet

På föredragning av arbetsministern

ändras i förordningen den 25 mars 1994 om arbetsministeriet (234/1994) 7 § 1 mom. som följer:

7 §

Behörighetsvillkor är

1) för kanslichefen och den konsultativa tjänsteman som är ställföreträdare för kanslichefen högre högskoleexamen, god förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet och arbetspolitiska frågor samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenfet av ledarskap,

2) för avdelningschef högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med avdelningens verksamhetsområde och i praktiken visad ledarförmåga och erfarenfet av ledarskap,

3) för biträdande avdelningschef, regeringsråd och tjänsteman i motsvarande tjänsteställning högre högskoleexamen, vilken för regeringsråd skall vara juris kandidatexamen, samt förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten och i praktiken visad ledarförmåga, samt

4) för regeringssekreterare juris kandidatexamen och förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten.Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1997.

Helsingfors den 3 oktober 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.