912/1997

Utfärdat i Helsingfors den 1 oktober 1997

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om stödets storlek under året 1997 baserat på bisamhällens antal

Jord- och skogsbruksministeriet har den 17 april 1997 på basen av statsrådets beslut (326/1997) 4 § 2 mom. beslutat om nationellt stöd till biodling beträffande året 1997:

1 §
Stödets belopp

Storleken på det nationella stödet till biodlingen baserat på bisamhällens antal under året 1997 är 77 mark per bisamhälle.

2 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 8 oktober 1997.

Helsingfors den 1 oktober 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.