893/1997

Utfärdat i Helsingfors den 18 september 1997

Statsrådets beslut om ändring av 7 § statsrådets beslut om nationellt stöd för växtodling år 1997

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet

fogat ett nytt 3 mom. till 7 § i sitt beslut av den 7 maj 1997 (406/1997) om nationellt stöd för växtodling år 1997, varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

7 §
Stödbeloppet

Stöd som avses i detta beslut kan under växtperioden 1997 betalas till ett belopp av 70 mark per hektar för åkrar som inom stödregionerna C1, C2 och C2 norr enligt bilaga 1 till statsrådets beslut om nordligt stöd till idkare av jordbruk och trädgårdsodling (413/1995) används till odling av rågvete, foderkorn, havre, blandsäd eller grönfodersäd.Detta beslut träder i kraft den 24 september 1997.

Vid tillämpning av detta beslut tas i beaktande utöver de i tid inlämnade i 8 § avsedda inom utsatta tidsfristen till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet inlämnade skriftliga ansökningar de i 7 § 3 mom. avsedda stödansökningar, som lämnas in senast den 6 oktober 1997.

Helsingfors den 18 september 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.