890/1997

Given i Helsingfors den 19 september 1997

Förordning om ändring av 11 § förordningen om lantmäteriverket

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras i förordningen den 30 december 1993 om lantmäteriverket (1631/1993) 11 § 1 och 2 mom. som följer:

11 §

Av generaldirektören fordras genom praktisk verksamhet visad ledarförmåga och ledarerfarenhet. Av överdirektören, lantmäteriråden, direktörerna och lantmäteridirektörerna fordras genom praktisk verksamhet visad ledarförmåga.

Dessutom fordras:

1) av generaldirektören högre högskoleexamen samt förtrogenhet med lantmäteriområdet och med administrativa uppgifter,

2) av överdirektören och lantmäteriråden högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med uppgifter som hör till tjänsten,

3) av direktörerna och lantmäteridirektörerna högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med de uppgifter som hör till verksamhetsenheten.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1997.

Helsingfors den 19 september 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.