881/1997

Utfärdat i Helsingfors den 17 september 1997

Finansministeriets beslut om jubileumsmynt med anledning av Finlands 80-åriga självständighet

Finansministeriet har med stöd av 7 § 2 mom. myntlagen av den 16 april 1993 (358/1993) beslutat:

1 §

Med anledning av Finlands självständighets 80-årsjubileum präglas jubileumsmynt med valörerna 1 000 mark och 25 mark.

2 §

Jubileumsmyntet med valören 1 000 mark är av guldlegering, av vars vikt 900 promille är guld, 50 promille silver och 50 promille koppar. Halterna får variera högst ± 10 promilleenheter.

Jubileumsmyntet med valören 25 mark är ett tvåmetallmynt, vars mittparti innehåller 89 procent koppar, 5 procent aluminium, 5 procent zink och 1 procent tenn. Cirkeln som omger mittpartiet innehåller 75 procent koppar och 25 procent nickel.

3 §
Myntens diameter och vikt är följande:
Diameter Vikt
1 000 mark 22,0 ±0,1 mm 8,64 ±0,15 gr
25 mark 35,0 ±0,1 mm 20,20 ±0,40 gr

Högst fem procent av mynten får till diametern eller till vikten avvika mer än vad som är tillåtet enligt 1 mom.

4 §

Jubileumsmynten är cirkelformiga. Bilderna och inskrifterna på de plana ytorna är placerade så att vardera sidan av mynten är på rätt led då mynten vänds som ett bokblad. Myntens cylinderytor är släta.

På mynten finns myntutformarnas och direktörens för Ab Myntverket i Finland släktnamnsinitialer P och M eller 1 och M.

5 §

Jubileumsmyntens präglar framgår av följande beskrivning och bilderna nedan.

På tusenmarksmyntets teckensida finns årtalet 1917 vågrätt till vänster, till höger finns årtalet 1997 och i mitten finns en upprättstående rektangel. Ovanför och under rektangeln finns en våglinje, och inuti rektangeln finns illustrationer som beskriver Finlands utveckling.

Upptill på valörsidan finns valörtecknet 1 000 MK, nedtill finns texten SUOMI FINLAND som följer den nedre kanten i en bågform från vänster till höger. Illustrationen i mitten utgörs av en trädstam, ur vilket ett nytt skott skjutit fram och växer uppåt.

På tjugofemmarksmyntets teckensida finns texten SUOMI FINLAND upptill, och nedtill finns årtalen 1917–1997. I mitten finns ett stiliserat obebyggt landskap, från vilket en älvfåra förgrenar sig nedåt till höger.

Nedtill på valörsidan finns valörtecket 25 MK, och i övre delen finns en stiliserad silhuett av en stad med vågor som avbildar vatten i förgrunden.

6 §

En del av de mynt som präglas kan vara specialpräglade, varvid botten är spegelblänk och figurens yta matt.

7 §
De närmare detaljerna i Jubileumsmyntens präglar framgår av de originalpräglar och -arbetsredskap som förvaras hos Ab Myntverket i Finland.
8 §

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1997.

Helsingfors den 17 september 1997

Minister
Arja Alho

Budgetråd
Raine Vairimaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.