845/1997

Given i Helsingfors den 5 september 1997

Förordning om ändring av 11 § förordningen om registerförvaltningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till inrikesministeriets verksamhetsområde

ändras 11 § 1 mom. förordningen den 4 april 1996 om registerförvaltningen (248/1996) sådant det lyder i förordning 175/1997 som följer:

11 §
Besättande av tjänster

Överdirektören för befolkningsregistercentralen utnämns av statsrådet. Övrig per sonal anställs av befolkningsregistercentralen.Denna förordning träder i kraft den 10 september 1997.

Helsingfors den 5 september 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.