841/1997

Given i Helsingfors den 29 augusti 1997

Förordning om ändring av 2 § förordningen om smittsamma sjukdomar

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras förordningen den 31 oktober 1986 om smittsamma sjukdomar (786/1986) 2 § sådan den lyder i förordning 1237/1993 som följer:

2 §

Allmänfarliga smittsamma sjukdomar är

EHEC-infektion,

hemorragisk feber, dock inte sorkfeber,

hepatit A,

gula febern,

kolera,

syfilis,

difteri,

tyfoid, paratyfoid och andra salmonnelloser,

septiska sjukdomar och hjärnhinneinflammationer förorsakade av meningokock,

mjältbrand,

polio,

pest,

shigellarödsot och

tuberkulos.

Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar är

echinokockos,

hepatit B,

hepatit C,

HIV-infektion,

chlamydiainfektioner, som sprids vid könsumgänge,

legionellos,

listerios,

malaria,

mykobakteriesjukdomar, andra än tuberkulos,

rabies,

schanker,

septiska sjukdomar förorsakade av hemofilus,

påssjuka,

gonorré,

återfallsfeber,

mässling och

röda hund.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Helsingfors den 29 augusti 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.