837/1997

Utfärdat i Helsingfors den 28 augusti 1997

Statsrådets beslut om ändring av 3 § statsrådets beslut om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet

ändrat 3 § i sitt beslut av den 3 september 1992 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (860/1992) som följer:

3 §

Undervisningsministeriet är statsbidragsmyndighet i ärenden som gäller de driftskostnader och anläggningsprojekt som avses i lagen om finansiering av undervisningsoch kulturverksamhet. Länsstyrelsen är dock statsbidragsmyndighet i anläggningsprojekt som gäller de idrottsanläggningar samt till dessa anslutna fritidsutrymmen som avses i idrottslagen och vars beräknade totalkostnader är högst 2 miljoner mark.


Detta beslut träder i kraft den 1 september 1997.

Helsingfors den 28 augusti 1997

Minister
Claes Andersson

Kultursekreterare
Mirja Virtala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.