824/1997

Given i Helsingfors den 29 augusti 1997

Förordning om ändring av 9 och 10 § förordningen om statskontoret

På föredragning av finansministern

upphävs i förordningen den 15 februari 1991 om statskontoret (306/1991) 10 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 792/1992, och

ändras 9 § och 10 § 3 mom., av dem 9 § sådan den lyder i förordningarna 792/1992 och 1198/1994 samt 10 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 792/1992 som följer:

9 §

Behörighetsvillkor för generaldirektören är högre högskoleexamen, god förtrogenhet med statskontorets verksamhetsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet.

Behörighetsvillkor för finansdirektörerna, cheferna för enheterna, de biträdande cheferna och datachefen samt för tjänstemän i motsvarande tjänsteställning som dessa är högre högskoleexamen, god förtrogenhet med det aktuella verksamhetsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga.

10 §

Generaldirektören kan ge en i 9 § 2 mom. avsedd tjänsteman förordnande till chef för en resultatenhet.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997.

Helsingfors den 29 augusti 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.