816/1997

Given i Helsingfors den 22 augusti 1997

Förordning om ändring av 4 § förordningen om medling i arbetstvister

På föredragning av arbetsministern

ändras i förordningen den 23 december 1987 om medling i arbetstvister (1205/1987) 4 § 1 mom. samt

fogas till 4 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

4 §

Distriktsförlikningsmännen är sex till antalet. De har som verksamhetsområden följande distrikt:

I distriket omfattar Södra Finlands län,

II distriktet omfattar Västra Finlands län,

III distriket omfattar Östra Finlands län,

IV distriktet omfattar Uleåborgs län och Lapplands län, samt

V distriktet omfattar Ålands län.

I varje distrikt finns en distriktsförlikningsman förutom i II distriktet i vilket det finns två distriktsförlikningsmän.Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997.

Distriktsförlikningsmännen i nuvarande I och II distriktet fortsätter som distriktsförlikningsmän i I och II distriktet. Distriktsförlikningsmannen i nuvarande III distriktet blir andra dikstriktsförlikningsman i II distriktet, distriktsförlikningsmannen i nuvarande IV distriktet blir distriktsförlikningsman i III distriket, distriktsförlikningsmannen i nuvarande V distriktet blir distriktsförlikningsman i IV distriktet och distriktsförlikningsmannen i nuvarande VI distriktet blir distriktsförlikningsman i V distriktet.

Helsingfors den 22 augusti 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.