806/1997

Given i Helsingfors den 22 augusti 1997

Förordning om ändring av 14 § förordningen om rättsskyddscentralen för hälsovården

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 27 november 1992 om rättsskyddscentralen för hälsovården (1121/1992) 14 § som följer:

14 §

Behörighetsvillkor för föreståndaren är högre högskoleexamen och god förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet.

Behörighetsvillkor för biträdande föreståndaren är högre högskoleexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten och i praktiken visad ledarförmåga.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997.

Helsingfors den 22 augusti 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.